• Chaba Thai

  Chaba Thai

  21525 Sherman Way
  Canoga Park, CA 91303
  Phone: 818-610-3327

 • Lemongrass Thai Halal Restaurant

  Lemongrass Thai Halal Restaurant

  22205 Sherman Way
  Canoga Park, CA 91303
  Phone: 818-703-6608
  lemongrassthaihalal.com

 • Pink Elephant

  Pink Elephant

  22039 Sherman Way
  Canoga Park, CA 91303
  Phone: 818-883-0412

 • Thai Blvd Bistro

  Thai Blvd Bistro

  20935 Vanowen St
  Canoga Park, CA 91303
  Phone: 818-963-8986

 • Thai Food

  Thai Food

  21525 Sherman Wy
  Canoga Park, CA 91303
  Phone: 818-610-3327